Розкриття інформації

Керівництво

Персональний склад наглядової рада:

Голова Наглядової ради — Токарев Олег Миколайович

Член Наглядової ради — Ярмоленко Володимир Iванович

Члени лічильної комісії, згідно протоколу від 21.07.2015р.:

  • Кравець Андрій Володимирович
  • Ярмоленко володимир Іванович

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
Прості іменні  
Голова наглядової ради Токарев Олег Миколайович 1 655 347 27,18 1 655 347  
Член наглядової ради (обрано як акцiонера) Ярмоленко Володимир Iванович 131 197 2,15 131 197  
Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
05.02.2018р. призначено Директор Вишневський Андрій Михайлович особа не надала згоди на розкриття паспортних даних0
02.02.2018р.
звільнено протокол №6 від 02.02.2018р.


ДиректорМельник Дмитро Михайлович                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       особа не надала згоди на розкриття паспортних даних 0
10.08.2015р
призначено протокол №1 від 21.07.2015р.ДиректорМельник Дмитро Михайлович особа не надала згоди на розкриття паспортних даних 0