Акціонерний капітал

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента посилання

Реєстр власників іменних цінних паперів на 01.07.2019рік посилання

Реєстр власників іменних цінних паперів на 01.01.2019рік посилання

Реєстр власників іменних цінних паперів на 19.03.2018рік посилання

Виписка про стан рахунків в цінних паперів на 28.12.2017 рік посилання

Виписка про стан рахунків в цінних паперів на 30.12.2016 рік посилання

Реєстр власників іменних цінних паперів на 24.03.2016 рік посилання

Виписка про стан рахунків в цінних паперів на 31.12.2015 рік посилання

ВИПИСКА з реєстру кодів цінних паперів на 15.04.2015 рік посилання

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 31.03.2015 рік посилання

Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн) Кількість акцій (шт.) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
31.03.2015 28/1/2015 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000189716 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0,25 6 090 000 1 522 500 100

Інформація про власників-фізичних осіб:

1 Петренко Володимир Іванович

(Частка акціонера у статутному капіталі (%)=54,2030

2 Токарев Олег Миколайович

(Частка акціонера у статутному капіталі (%)= 27,1814

3 Ярмоленко Володимир Іванович

(Частка акціонера у статутному капіталі (%)= 2,1543

4 Кравець Андрій Володимирович

(Частка акціонера у статутному капіталі (%)= 16,4613