Інформація про підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕСТІНТРО»

Код ЄДРПОУ: 39942600
Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕСТІНТРО»
Cкорочене найменування (згідно Статуту):


Організаційно-правова форма
ПрАТ «ВЕСТІНТРО»


ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Місцезнаходження юридичної особи:
01601, м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Прорізна, буд.8
Керівник: Директор Вишневський Андрій Михайлович
Код території за КОАТУУ:  8039100000
Регіон:

Територія:
м. Київ

Шевченківський район
Депозитарна установа, що обслуговує емітента: ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА ТОВ «ТІ ЕНД СІ»
Депозитарій, що обслуговує емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАЦІЙ УКРАЇНИ»
Статутний капітал (грн.): 1 522 500,00 від 30.06.2015р.
Відомості про органи управління юридичної особи:Інформацію про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітентаІнформацію про придбання власних акцій емітентом
Загальні збори акціонерів, Директор, Наглядова Рада, Ревізор


Відсутня
Товариство, за період своєї діяльності, не здійснювало придбання власних 
акцій

Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі частка кожного із засновників (учасників); прізвище, ім’я, по батькові, якщо засновник – фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник – юридична особаДата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи – у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена після набрання чинності Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”


Дані органів статистики про основний вид економічної діяльності юридичної особи, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік:


Інформація про випуск цінних паперів:
Вид, тип і категорія ЦП:
Код ISIN:
Реєстраційний номер:
Номенальна вартість ЦП:
Кількість ЦП у випуску:
Форма існування ЦП:
Кінцевим бенефіціарним власником є – Петренко Володимир Іванович, Токарев Олег Миколайович, Кравець Андрій Володимирович, Ярмоленко Володимир ІвановичДата запису: 10.08.2015
Номер запису: 1 074 102 0000 055465Код КВЕД 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.Акції іменні прості
UA4000189716
28/1/2015
0.25
6090000

Бездокументальна
Контактна інформація:
Телефон (044) 227-57-52
Факс (044) 502-29-11
Ел. пошта: vestintro@ukr.net